Hồ Đào

Hồ đào, (Carya illinoinensis), là một nguồn các chất chuyển hóa có hoạt tính oxy hóa khử, chẳng hạn như tocopherols, flavonoid và phytosterol. Mang hương vị đặc biệt về hương vị và kết cấu, quả hồ đào có một trong những hàm lượng chất béo cao nhất so với bất kỳ sản phẩm thực vật nào và có giá trị calo gần với giá trị của bơ. Hồ đào có thể được ăn sống, làm ngọt hoặc muối. Nó được sử dụng rộng rãi trong bánh ngọt, chẳng hạn như bánh cà phê, và thường kết hợp với sô cô la.

Các đặc điểm chính xác định Hồ đào Úc là:

Các loại hạt có vỏ màu nâu lốm đốm khác nhau về độ dày
Kích thước của chúng thay đổi từ 100 đến 500 mỗi kg
Hình dạng của chúng từ dài và hình trụ với đỉnh nhọn đến ngắn và hơi tròn.

******

Pecan, (Carya illinoinensis), are a particularly rich source of redox-active metabolites, such as tocopherols, flavonoids, and phytosterols. Rich and distinctive in flavour and texture, the pecan has one of the highest fat contents of any vegetable product and a caloric value close to that of butter. The pecan may be eaten raw, sweetened or salted. It is widely used in pastries, such as coffee cakes, and often in conjunction with chocolate

Main characteristics that define the Australian Pecans are:

The nuts have mottled brown shells varying greatly in thickness
Their size varies from 100 to 500 per kg
Their shape from long and cylindrical with pointed apex to short and roundish.

  • Snack pack 25g:

  • Snack pack 50g:

  • Zip-lock 100g:

  • Bulk 5kg: